Dobava opreme za radarski sistem za opazovanje obalne meje.