• Termovizijski opazovalni sistem za varovanje pristanišč
  • Stacionarni videonadzorni sistem za opazovanje pristanišča in sistem za spremljanje plovil
  • Nadgradnja JRCC nadzornega centra kamer za nadzorovanje obale