OBRAMBA

Sistemi za obrambo DAT – CON so rešitve, ki so bile razvite in preizkušene za projekte varovanja meja.

ANTI DRONE LYNX

COMMANDER SIGHT
LOTUS

WEAPON STATION
SIGHTS – EOS